Účtovníctvo od Optimal tax design

Naša spoločnosť vznikla v roku 2019. Majiteľka spoločnosti po skončení ekonomickej univerzity dlhé roky pracovala v oblasti účtovníctva a daní v súkromnej podnikateľskej sfére, kde nadobudla veľa skúseností z danej oblasti. Hlavným predmetom našej činnosti je vedenie jednoduchého účtovníctva (SZČO), vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné podnikateľské subjekty, spracovanie mzdovej a personálnej agendy ako aj poradenstvo v ekonomickej, daňovej a podnikateľskej oblasti.

Naše služby

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
 • vedenie interných dokladov
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • spracovanie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH ,kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

 • spracovanie miezd
 • výplatné listiny
 • spracovanie výkazov pre sociálnu a zdravotné poisťovne
 • potvrdenia o príjmoch
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy
 • vypracovanie prehľadu a hlásenia pre daňový úrad
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

Daňové priznania

 • daňové priznanie k dani z príjmu pre fyzické osoby
 • daňové priznanie k dani z príjmu pre právnické osoby
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu
 • daň z motorových vozidiel

Ostatné služby

 • založenie a zmena právnickej osoby
 • ekonomické poradenstvo
 • účtovné poradenstvo
 • daňová optimalizácia
 • štatistika

Cenník

[[[["field23",null,"In\u00e9"]],[["show_fields","field25"]],"and"]]
1 Step 1
Platca DPH
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Optimal tax design s.r.o.

ul. M.R Štefánika 364-54, 916 01 Stará Turá

alena.kovacikova@optimaltax.sk

tel. 0903 663 502

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Optimal tax design s.r.o.

M.R Štefánika 364/54

91601 Stará Turá

Slovenská republika

www.optimaltax.sk
info@optimaltax.sk

mob. +421 903 663 502

tel.  + 421 3 2 77 63 693

IČO: 52409376

DIČ: 2121022541

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2001641001/8330

IBAN SK4783300000002001641001

BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX